Language Language
MSM stifterlogo

Om MSM Arrangements

Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) ble etablert i 1989 og arrangerte det første Midnight Sun Marathon i 1990. MSM har siden utviklet seg til å bli en organisasjon som markedsfører og arrangerer ulike sports- og kulturarrangement i Tromsø.

Bak stiftelsen Midnight Sun Marathon står Mack Ølbryggeri, Mediehuset iTromsø, TUIL Tromsdalen Friidrett, Sparebanken Nord-Norge, Troms Kraft as og Tromsø Kommune. MSM har som formål å planlegge og gjennomføre arrangement i Tromsø, og derigjennom markedsføre byen og landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Arrangementene skal bidra til å gjøre Tromsø og landsdelen til et attraktivt reisemål. Stiftelsen skal også arbeide for at arrangementet gir størst mulig økonomisk bidrag til idrettslige- og humanitære formål.

Stiftelsen MSM arrangerer Polar Night Halfmarathon i januar, Samisk Uke i februar, Midnight Sun Marathon i juni og Tromsø Mountain Challenge i august

E-mail this  Print this
Levert av CustomPublish AS